Psykoterapi

Et menneske forandrer sig

først, når det bliver, hvad det

allerede er…


Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige samtaler, hos en uddannet psykoterapeut, gennem kortere eller længere tid. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten er hovedpersonen, den person hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om.
 

Psykoterapi er ikke vejen til evig lykke. Men psykoterapi kan hjælpe til, at vi bliver mere bevidst om os selv, vores reaktionsmønstre og vores måder til at være sammen med andre på. Derved kan vi være med os selv og andre på en mere hensigtsmæssigt måde udfra autentiske og ærlige valg.


Psykoterapi giver: Indsigt i egne adfærdsmønstre Opmærksomhed på egne behov Bevidsthed om at du har et valg  
 

Der kan være mange gode grunde for at starte i samtaleterapi og vigtigst er lysten eller behovet for forandring – en længsel efter at komme “hjem”…  
Jeg tilbyder samtaleterapi for individuelle, par og familier.